Akademia Matematyki Kreatywnej

Co to?

ulotka-zdjecie-2Jest to cykl warsztatów łączących trening pamięci, koncentracji i kreatywności z nauką matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. W trakcie zajęć przeplatają się ze sobą ćwiczenia pamięciowe, kreatywne gry i zabawy z praktycznym, nowatorskim sposobem nauczania matematyki. Prowadzony jest zgodnie z Modelem Dynamicznej Nauki Vopel’a oraz zasadami andragogiki (każdy uczeń dla nas jest pełnoprawnym uczestnikiem szkolenia, który jest świadomy celu edukacyjnego). Poprzez brak oceniania, praktyczne, warsztatowe techniki szkoleniowe, współpartnerstwo z trenerem stwarzamy bezpieczne warunki edukacyjne. Czas trwania każdego warsztatu to 60 – 75 minut, z czego na ćwiczenia pamięci, koncentracji i kreatywności jest przeznaczone początkowe 20 – 30 minut. Zajęcia są realizowane cotygodniowym cyklem, raz w tygodniu. Grupy odbywające sesje liczą do 8 osób. Każdy uczestnik warsztatów otrzymuje materiały szkoleniowe, zawierające podstawową wiedzę z danego tematu oraz zadania do ćwiczeń domowych.

Dla kogo?na strone

Sesje są skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, którzy mają trudności ze zrozumieniem matematyki oraz z myśleniem analitycznym, pamięcią przestrzenną oraz koncentracją.

Korzyści: W1

  • Zrozumienie podstawowych działów matematyki szkoły ponadgimnazjalnej
  • Rozwój pamięci i koncentracji
  • Rozwój kreatywności
  • Zwiększenie prawdopodobieństwa zdania matury z przedmiotu matematyki (zakres podstawowy)

Program szkolenia:

Poziom pierwszy: program warsztatów tego poziomu opiera się głównie na dwóch działach „Liczby i ich zbiory” oraz „Funkcje i ich własności”. Pełne zrozumienie tych działów spowoduje u uczniów rozumienie matematyki w kontekście pozostałego materiału. Rekomendujemy rozpocząć przygodę z Akademią Matematyki Kreatywnej właśnie od tego poziomu.

W3-2Poziom drugi: program warsztatów drugiego poziomu zawiera zakres dwóch działów „Funkcja liniowa” oraz „Funkcja kwadratowa”. Prócz wiedzy teoretycznej, zostaną przedstawione metody rozwiązywania równań i nierówności liniowych i kwadratowych.

Program jest jedynie propozycją, ponieważ może on ulec zmianie ze względu na elastyczne, indywidualne podejście do każdego z uczestników. Prócz tematów matematycznych, na każdym warsztacie będzie realizowany trening pamięci, koncentracji i kreatywności.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz