Szkolenia z kreatywności

Zapraszam do szkoleń z obszaru kreatywności. Proponuję:

 

Trening Kreatywności

Szkolenie wprowadzi Ciebie w świat kreatywności. Poznasz pojęcia związane z kreatywnością oraz czynniki sprzyjające lub zagrażające postawie twórczej. W trakcie szkolenia będziesz trenował trzy podstawowe umiejętności kreatywne: myślenie pytajne (zdolność obserwacji i spostrzegawczości, definiowania i redefiniowania problemów); myślenie kombinacyjne (zdolność łączenia rzeczy, pojęć lub idei); transformacje (zdolność twórczego przekształcania rzeczy).

 

Metody Twórczego Myślenia

Na szkoleniu poznasz wybrane metody twórczego myślenia, które sprzyjają rozwiązywaniu różnych problemów. Dowiesz się kiedy i w jaki sposób je stosować. Będziesz trenował na realnych przykładach. Być może rozwiążesz swój problem już na sali szkoleniowej.

Kreatywność Strukturalna

Szkolenie przedstawia System CPS rozwiązywania problemów, polegający na analizowaniu problemu, generowaniu pomysłów metodami twórczymi i wyborze najlepszego rozwiązania. Na szkoleniu nie tylko dowiesz się jak rozwiązywać problem ale także jak wdrażać jego rozwiązanie w życie.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz