Matematyka równią pochyłą w dół

Matematyka w szkole równią pochyłą w dół

Posted Leave a commentPosted in Matematyka

W 2005 roku zetknąłem się po raz pierwszy z problemem matematyki wśród uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Pracowałem wtedy jako nauczyciel. Ta przygoda trwała zaledwie rok. Moje metody dydaktyczne, takie jak burza mózgów czy zmiana położenia ławek nie spotkała się z aprobatą „starej” zarządzającej kadry pedagogicznej. Od tego czasu regularnie prowadzę konsultacje matematyczne z uczniami mającymi trudności […]